Juegos Educativos e imágenes para colorear

Aprendiendo con las Notas Musicales

<iframe allowtransparency="true" width="485" height="402" src="//scratch.mit.edu/projects/embed/189825669/?autostart=false" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Instrucciones para poder jugar:

Nota Do = tecla w                                          Nota Re = tecla a                                                         Nota Mi = tecla s
Nota Fa = tecla d                                            Nota Sol = tecla f                                                          Nota La = tecla g
Nota Si = flecha hacia arriba                        Nota Do# = flecha hacia abajo